Giỏ hàng

MELSOFT GX Works2

05/04/2024
Tin tức

MELSOFT GX Works2

Mã sản phẩm: MELSOFT GX Works2

Hãng sản xuất: MITSUBISHI ELECTRIC

Đây là phần mềm lập trình và bảo trì chính cho PLC. Kết hợp tính năng hỗ trợ của các chương trình được tạo ra bằng GX Developer, cải thiện hơn nữa chức năng của phần mềm này giúp kỹ thuật làm việc nhanh chóng.

MELSOFT GX Works2

Mã sản phẩm: MELSOFT GX Works2

Hãng sản xuất: MITSUBISHI ELECTRIC

Đây là phần mềm lập trình và bảo trì chính cho PLC. Kết hợp tính năng hỗ trợ của các chương trình được tạo ra bằng GX Developer, cải thiện hơn nữa chức năng của phần mềm này giúp kỹ thuật làm việc nhanh chóng.

MELSOFT GX Works2

MELSOFT GX Works2


Chia sẻ

Bài viết liên quan